Oddział i poradnia okulistyczna zostają wstrzymane!

Uwaga pacjenci !

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ informuje, iż z uwagi na wygaśniecie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z dniem 30 kwietnia 2021 roku, zaprzestaje działalności w zakresie świadczeń okulistycznych. Dotyczy to zarówno oddziału szpitalnego jak również poradni okulistycznej. O wznowieniu działalności poinformujemy w terminie późniejszym.

Ciągłość świadczeń zachowana będzie w zakresie porad okulistycznych na potrzeby medycyny pracy.

Pacjenci, którzy na miesiąc maj mieli zaplanowane świadczenia zdrowotne otrzymają propozycję późniejszego terminu.
Z uwagi na tę sytuację pacjent ma prawo skorzystać z tych świadczeń w innym Podmiocie Medycznym.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Wałcz, dnia 22.04.2021 r
Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu