Pracownia Rezonansu Magnetycznego dostępna od 1 kwietnia

PRACOWNIA REZONANSU  MAGNETYCZNEGO z dniem 1 kwietnia rozpoczęła realizację  świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ze względu na obecną sytuacją epidemiczną pracownia MR na  bieżąco wykonuje badania ze skierowań oznaczonych jako PILNE oraz skierowania szybkiej ścieżki onkologicznej – DILO.

Pacjenci posiadający skierowanie z poradni specjalistycznych na badania CT i MR mogą dostarczać oryginały skierowań ,również drogą pocztową do Głównej Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej  .O wyznaczonym terminie badania będzie informować telefonicznie personel zakładu .

Informacje dotyczące Pracowni MR są dostępne  w zakładce Jednostki Szpitala-Zakład Diagnostyki Obrazowej .

 Dokumentacja dla pacjenta wymagana przed badaniem rezonansem magnetycznym oraz sposób przygotowania pacjenta do badania jest do pobrania na stronie Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu