STANOWISKO 107 SZPITALA W SPRAWIE FELIETONU TYGODNIKA EXTRAWAŁCZ

W odpowiedz na felieton, który ukazał się w tygodniku EXTRAWAŁCZ 107 Szpital Wojskowy chciałby ustosunkować się do wskazanych zarzutów.

Na wstępie pragniemy przypomnieć, że 29 grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy szczepienia pracowników szpitala, zapisy na szczepienia populacyjne seniorów 80+ rozpoczęły się 15 stycznia 2021 roku.

Pierwsze słowa krytyki skierowane zostały w stronę żołnierza oddelegowanego z Wojsk Obrony Terytorialnej, który w żadnym stopniu nie odpowiada za organizację szczepień. Jest to osoba, która za zadanie ma wspomóc, zwłaszcza tych starszych pacjentów w wypełnieniu niezbędnych dokumentów, pokierowaniu ich do odpowiednich gabinetów i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa. Za logistykę organizacji szczepień populacyjnych odpowiada wyłącznie koordynator oraz epidemiolog szpitala. Lekarze, pracownicy rejestracji lub punktu szczepień mają prawo nie znać wszystkich szczegół związanych z opóźnieniami dostaw szczepionek.

Celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, warto czytelnikowi pokrótce opowiedzieć jak wygląda proces wyznaczenia daty szczepienia. Pacjenci, którzy zapisali się na wewnętrzną listę szpitalną osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny są wprowadzani, już na konkretny termin do Ogólnopolskiego Systemu Rejestracji, wówczas system automatycznie wysyła SMS informujący o terminie i miejscu szczepienia, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu. W przypadku zmiany terminu szczepienia pracownik szpitala musi anulować termin i ustalić kolejny – w takiej sytuacji pacjent otrzyma dwa SMSy, które zostaną wysłane automatycznie, jeden o anulowaniu dawki, kolejny o nowym terminie szczepienia, a także przypominający – dzień przed wyznaczoną datą szczepienia.

Dostawa szczepionek, która miała dotrzeć do szpitala w środę 31 marca niestety została przeniesiona na czwartek 1 kwietnia. Koordynator szczepień został o tym fakcie uprzedzony, zatem w Ogólnopolskim Systemie Rejestracji przełożył wszystkie wizyty, które zaplanowane były na ten termin, na czwartek i piątek. Wówczas pacjenci otrzymali SMSy z informacją o anulowaniu dawki, a po chwili dostali kolejne wiadomości, w których poinformowani zostali o obowiązującym terminie.

107 Szpital jako szpital węzłowy odpowiada za szczepienia wszystkich grup uprzywilejowanych – pracowników medycznych, nauczycieli, strażaków, policjantów, żołnierzy, pacjentów onkologicznych, a także za szczepienia populacyjne. Ogrom pracy jaki spoczywa na pracownikach zaangażowanych w program szczepień jest niewyobrażalny. Każdego dnia szczepimy dziesiątki pacjentów, starając się zadbać o Państwa komfort i bezpieczeństwo. Opóźnienia w dostawach szczepionek nie były w żaden sposób od nas zależne, a pracownicy starali się opanować zaistniałą sytuację tak, aby żaden z pacjentów nie stracił swojego terminu szczepienia. Niestety nie mamy wpływu na to, czy pacjenci odczytają dostarczone im wiadomości, a czas nie pozwala nam na wykonanie telefonu do każdego pacjenta osobiście. Narodowy Program Szczepień jest obecnie czołowym zadaniem służb medycznych. Pracownicy Punktów Szczepień starają się wypełniać swoje obowiązki sumiennie i z zaangażowaniem, nierzadko kosztem swojego życia prywatnego. Z uwagi na powyższe mogą zdarzyć się uchybienia i błędy, których staramy się unikać. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie w przypadku ich wystąpienia.

Wałcz, 13.04.2021 r.
Rzecznik 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią  SPZOZ w Wałczu
Olga Korogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu