Uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z dodaniem do ustawy o świadczeniach nowej grupy osób zyskującej uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 47c ust.1 pkt 12 ustawy o świadczeniach tj. dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159), uprawnienia te będą wykazywane wspólnie z  kategorią dla zasłużonych dawców krwi i przeszczepu:

art. 47c ustawy albo art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1405)

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

świadczeniobiorca, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Dawcy Przeszczepu” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19

47CZ

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu