WAŁECKI PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH JUŻ RUSZA!

Ze wspólnej inicjatywy Gminy i Miasta Wałcz, oraz Powiatu wałeckiego, z pomocą 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, w Wałeckim Centrum Kultury powstał PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH. 4 Maja odbyła się konferencja prasowa, której tematem był nowo powstały punkt szczepień powszechnych. Uczestnikami konferencji był Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Komendant 107 Szpitala Wojskowego ppłk Michał Wawreszuk.

Podczas konferencji przedstawione zostały najważniejsze aspekty funkcjonowania punktu szczepień – pierwszym dniem pracy punktu będzie czwartek 06.05.2021 roku. Punkt czynny będzie od 7:30 do 18:30 od poniedziałku do soboty, a  każdego dnia przewiduje się 200 szczepień. Punkt prowadzony będzie przez zespół stworzony z inicjatywy powiatu wałeckiego, natomiast działać będzie pod patronatem 107 Szpitala Wojskowego. Ponadto, 6 żołnierzy Wojska Polskiego czuwać będzie nad płynną pracą punktu.

Pan Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie Wałeckiego Punktu Szczepień Powszechnych, przy czym największe podziękowania skierował do  Pani Joanny Lis oraz do Pana Wojciecha Pastuszaka – koordynatorów Punktów Szczepień w 107 Szpitalu oraz Wałeckim Centrum Kultury.

Wałcz, 04.05.2021
Olga Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu