107 Szpital Wojskowy wprowadza nowe badania do swojej oferty!

107 Szpital Wojskowy wprowadza nowe badania do swojej oferty!

Jeśli chcesz dowiedzieć się ,czy przeszedłeś infekcję wywołaną wirusem SARS-CoV- 2 wykonaj badanie na obecność

przeciwciał anty -SARS -CoV-2

jest to ilościowy test do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 ‘’Total’’(w tym IgG)

metodą ECLIA na nowoczesnym analizatorze.

Zasady dotyczące obowiązywania EKUZ UK oraz innych dokumentów uprawniających po zakończeniu okresu przejściowego.

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy1). Czas do zakończenia okresu przejściowego był bardzo krótki. Dlatego 29 grudnia 2020 r. Rada UE przyjęła decyzję 2020/2252 zezwalającą na podpisanie umowy i jej tymczasowe stosowanie od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu