Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kontakt
Kierownik laboratorium: 261 47 28 76
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej: 261 47 28 77
Pracownia Mikrobiologiczna: 261 47 30 47
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej: 261 47 28 55
Punkt Pobrań: 261 47 28 59
Pracownia histopatologii 261 47 30 48

Dokumenty dla pacjenta

Laboratorium- lista badań

Kadra

Kierownik laboratorium: mgr Waldemar Łebzuch

Zakres działalności

Laboratorium wykonuje szeroki asortyment badań z zakresu:

 • hematologii i koagulologii
 • analityki ogólnej
 • immunochemii
 • biochemii klinicznej
 • bakteriologii
 • serologii grup krwi

Badania są wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz wysokiej jakości odczynników.

Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Dbając o wysoką jakość wyników badań wykonuje codzienną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczy w programach oceny poprawności oznaczeń prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w diagnostyce laboratoryjnej. Laboratorium bierze także udział w międzynarodowym programie oceny wiarygodności wyników badań laboratoryjnych.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje analizy pacjentom szpitala całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Pacjenci ambulatoryjni są przyjmowani nieodpłatnie na podstawie skierowań od lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Pacjenci indywidualni i ze skierowaniami z prywatnych gabinetów lekarskich są przyjmowani odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 • przyjmowanie materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów ambulatoryjnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 -11:00, a skierowania od lekarzy specjalistów są realizowane do godz. 12:00
 • do badań należy zgłosić się na czczo (minimum 12h od ostatniego wieczornego posiłku),
 • pacjenci ze zleceniem “cito” przyjmowani są w godz. 7:00- 14:30 w Punkcie Pobrań,  a po 14:30 w Izbie Przyjęć.
 • wyniki badań laboratoryjnych są wydawane dnia następnego w godzinach: 7:30- 14:00

Pracownia Mikrobiologii

Przyjmowanie materiału do badań  odbywa się w Punkcie Pobrań od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.

 • wymazy z gardła pobierane są w godzinach od 7:30 do 11:00
 • mocze do posiewu przyjmowane są jw.

Cennik badań

Poglądowy cennik badań

Galeria

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu