htqoquq
Kontakt:
Pielęgniarka oddziałowa: 26147 24 30
Dyżurka położnych: 26147 28 95
Pielęgniarka oddziałowa: 26147 28 94

Dokumenty dla pacjenta:

 

Kadra oddziału:

Ordynator: Paweł Gołębiewski- specjalista położnictwa ginekologii
Pielęgniarka oddziałowa: mgr położnictwa Edyta Chudzyńska
Lekarze: lek. Alina Sokołowska- specj. neonatolog
3 pielęgniarki
4 położne

Zespół podlega ustawicznemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Wszyscy członkowie zespołu posiadają:

 • Kurs Ratownictwa medycznego „ Zabiegi ratujące życie u dzieci” z  certyfikatem PALS- Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association).
 • Kurs szczepień noworodków (BCG, p/WZW-B)

W roku 2011 personel aktualizował wiedzę biorąc udział w:

 • szkoleniach w zakresie badania słuchu u noworodków (WOŚP Warszawa)
 • warsztatach laktacyjnych (PUM Szczecin)
 • warsztatach: opieka nad noworodkiem w stanie zagrożenia życia, opieka nad noworodkiem w okresie adaptacyjnym, pielęgnacja skóry noworodka.

W roku 2012 poszerzaliśmy swoją wiedzę uczestnicząc w:

 • konferencji Stany naglące u  noworodka (Ciechocinek)
 • spotkaniu warsztatowo – szkoleniowym: Najnowsze wytyczne karmienia naturalnego ( Szczecin)
 • warsztatach: Ocena badania słuchu u noworodka ( Warszawa )
 • kursie resuscytacji krążeniowo- oddechowej noworodka NLS ( Poznań )

W roku 2013 personel odbył następujące szkolenia:

 • Problemy laktacyjne w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej na oddziale noworodkowym ( Warszawa )
 • Wokół noworodka – Standard opieki okołoporodowej ( Koszalin)

W roku 2014 personel odbył następujące szkolenia:

 • Procedury i emocje- profesjonalna relacja położnej- Bydgoszcz
 • Bezpieczna ciąża- Poznań

Personel oddziału noworodkowego w roku 2011 i 2013 brał czynny udział w akcji WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE ( DKMS Polska) poszukując potencjalnych dawców szpiku kostnego tzw bliźniaków genetycznych. Oba przedsięwzięcia pod kierownictwem dr Iwony Kielan-Gumnej

W roku 2015 personel odbył następujące szkolenia:

 • Kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej u noworodka (Poznań)

W roku 2016 personel odbył następujące szkolenia:

 • kurs specjalistyczny leczenie ran dla położnych
 • kurs specjalistyczny RKO noworodka- Szczecin
 • kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji- Szczecin
 • kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne
 • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

W roku 2017 personel odbył następujące szkolenia:

 • kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy
 • kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne
 • kurs specjalistyczny RKO noworodka
 • kurs specjalistyczny Szczepienia noworodka dla położnych- Szczecin
 • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne- Szczecin

W roku 2018 personel odbył następujące szkolenia:

 • kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne
 • kurs specjalistyczny RKO noworodka
 • kurs specjalistyczny leczenie ran dla położnych
 • rola edukacji okołoporodowej- kurs
 • szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 

Zakres działalności:

Praca na oddziale odbywa się w systemie rooming-in zapewniającym mamie stały kontakt z dzieckiem co wpływa pozytywnie na rozwój noworodka i umacniania wzajemną więź. Możliwość przebywania razem z dzieckiem to możliwość uczestnictwa w zabiegach pielęgnacyjnych. Pielęgnacja skóry noworodka, pielęgnacja kikuta pępowinowego czy kąpiel noworodka odbywają się według  najnowszych, oficjalnych wytycznych.

Proponujemy pomoc i wsparcie w karmieniu piersią, objaśnimy zasady, pokażemy dogodne pozycje i techniki karmienia.

Diagnozowanie i leczenie:

 • opieka i pielęgnacja noworodka z porodu fizjologicznego
 • opieka i pielęgnacja noworodka z porodu zabiegowego
 • noworodek z urazem okołoporodowym
 • noworodek z zespołem zaburzeń oddychania
 • reanimacja i resuscytacja noworodka na sali porodowej i w oddziale
 • diagnostyka żółtaczek okresu noworodkowego
 • diagnostyka noworodka z wadą serca
 • zabiegi pielęgnacyjne stosowane w niedrożności kanalika łzowego
 • opieka nad noworodkiem pozostawionym w oddziale
 • wykonanie testów przesiewowych w kierunku chorób metabolicznych
 • wykonanie badania słuchu noworodka metodą otoemisji akustycznej
 • możliwość wykonania badania rtg i usg
 • możliwość wykonania konsultacji: okulistycznej, ortopedycznej, chirurgicznej, kardiologicznej, neurologicznej.

Oddział noworodkowy dysponuje specjalistycznym sprzętem gwarantującym bezpieczeństwo podczas pobytu i leczenia.

Ośrodki wyższych referencji z którymi współpracujemy:

Jeśli chcesz zadać pytanie, przejdź na podstronę: Zadaj pytanie

Poznaj także odpowiedzi na dotychczas zadane pytania: pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do obejrzenia filmu „od poczęcia do narodzin”!

 

Galeria zdjęć: