Przy wybieraniu podanych numerów nie stosujemy numeru kierunkowego (0-67).
Aby wyszukać, naciśnij klawisze Ctrl+F i wpisz wyszukiwany tekst.

Numer telefonu
Stanowisko/ komórka Adresy e-mail:
261 47 28 00 dyrektor dyrektor@107sw.mil.pl
261 47 28 01 z-ca dyrektora rsokolowski@107sw.mil.pl
261 47 28 09 sekretariat/dyrektor sekretariat@107sw.mil.pl
261 47 28 05 główny księgowy gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
261 47 28 32 z-ca głównego księgowego aborukalo@107sw.mil.pl
261 47 28 33 przełożona pielęgniarek dryder@107sw.mil.pl
261 47 28 44 archiwum archiwum@107sw.mil.pl
261 47 30 00 kasa (czynna w godz. 710 – 1400)
261 47 28 83 epidemiolog epidemiolog@107sw.mil.pl
261 47 22 83 pielęgniarka epidemiologiczna emackowiak@107sw.mil.pl
261 47 28 20 kancelaria ogólna
261 47 29 50 kierownik działu kadr i płac mkowal@107sw.mil.pl
261 47 28 23 kadry kadry@107sw.mil.pl
261 47 28 19 informatyk jchmielecki@107sw.mil.pl
261 47 30 01 Inspektor ochrony danych piotr.chmielewski@107sw.mil.pl
261 47 30 02 Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością dsokolowska@107sw.mil.pl
67 258 35 82 marketing marketing@107sw.mil.pl
669007920 pracownik socjalny socjalny@107sw.mil.pl
261 47 28 13 inspektor BHP kchora@107sw.mil.pl
261 47 28 15 zamówienia publiczne zamowieniapubliczne@107sw.mil.pl

izba przyjęć

261 47 28 80 izba przyjęć
261 47 29 89 izba przyjęć
261 47 28 24 izba przyjęć- sekretarka
261 47 28 10 pielęgniarka oddziałowa

o.laryngologii

261 47 23 03 ordynator
261 47 28 97 gabinet lekarski
261 47 28 99 dyżurka pielęgniarek
261 47 23 13 pielęgniarka oddziałowa
261 47 23 21 sekretarka medyczna
261 47 23 14 blok laryngologiczny

o.ginekologiczno-położniczy

261 47 28 91 ordynator
261 47 28 92 gabinet lekarski
261 47 28 94 pielęgniarka oddziałowa
261 47 28 93 patologia ciąży
261 47 28 95 dyżurka położnych- położnictwo
261 47 24 30 oddział noworodków- pielęgniarka
261 47 24 31 sekretarka medyczna
261 47 24 98 dyżurka położnych-ginekologia

o.chirurgii ogólnej

261 47 28 64 ordynator
261 47 28 65 gabinet lekarski
261 47 24 47 pielęgniarka oddziałowa
261 47 28 02 sekretarka medyczna chirurgia@107sw.mil.pl
261 47 28 67 dyżurka pielęgniarek
261 47 28 66 sala pooperacyjna chirurgii

Centralna sterylizacja

261 47 30 22 strona czysta sterylizacja@107sw.mil.pl
261 47 30 23 strona brudna, segregacja

o.chirurgii ortopedycznej

261 47 28 71 ordynator
261 47 28 72 gabinet lekarski
261 47 28 73 dyżurka pielęgniarek
261 47 23 94 oddziałowa /sekretarka medyczna

o.dziecięcy

261 47 29 05 ordynator
261 47 29 06 gabinet lekarski
261 47 29 07 dyżurka pielęgniarek

o.okulistyczny

261 47 28 81 ordynator
261 47 23 97 sekretariat
261 47 28 82 dyżurka pielęgniarek
261 47 3041 gabinet lekarski
261 47 30 43 blok operacyjny
261 47 23 96 ciemnia-gabinet diagnostyczny
261 47 30 42 ortoptyka

o.wewnętrzny

261 47 28 51 ordynator
261 47 28 52 gabinet lekarski
261 47 28 53 dyżurka pielęgniarek
261 47 24 05 pielęgniarka oddziałowa
261 47 28 48 kardiolog
261 47 28 46 pulmonolog
261 47 28 25 sekretarka medyczna
261 47 23 77 gabinet -EKG -oddział

o. neurologiczny

261 47 28 86 ordynator
261 47 24 19 gabinet lekarski
261 47 28 88 dyżurka pielęgniarek
261 47 28 87 sekretarka medyczna /gabinet EEG

o.psychiatrii

261 47 30 35 ordynator
261 47 28 79 dyżurka pielęgniarek parter
261 47 30 45 dyżurka pielęgniarek- I piętro
261 47 30 20 dyżurka pielęgniarek- II piętro
261 47 30 37 (tel./fax) sekretarka medyczna
261 47 30 29 (tel./fax) pielęgniarka oddziałowa
261 47 28 78 gabinet lekarski
261 47 30 46 gabinet psychologiczny

o.zakaźny

261 47 29 11 ordynator
261 47 29 12 dyżurka pielęgniarek

OAiIT

261 47 28 41 ordynator
261 47 30 33 pielęgniarka oddziałowa
261 47 30 21 sekretarka medyczna
261 47 28 42
261 47 30 30
gabinet lekarski
261 47 28 43 dyżurka pielęgniarek

rehabilitacja

261 47 28 16 kierownik
261 47 28 17 rehabilitacja

laboratorium

261 47 28 76 kierownik
261 47 28 77 laboratorium- szpital
261 47 28 55 serologia/laboratorium
261 47 28 59 Punkt pobrań/ laboratorium
261 47 30 47 Pracownia bakteriologiczna
261 47 30 48 Pracownia histopatologii

rtg

261 47 28 36 kierownik
261 47 28 37 rejestracja
261 47 29 14 rtg- przychodnia
261 47 24 01 sekretarka
261 47 28 37 technik funkcyjny

blok operacyjny

261 47 30 24 kierownik
261 47 28 40 blok operacyjny- instrumentariuszki
261 47 30 31 anestezjolodzy
261 47 30 25 pielęgniarki anestezjologiczne
261 47 30 26 sala wybudzeń

endoskopia

261 47 22 27 endoskopia

higiena szpitalna

261 47 28 22 higiena szpitalna

apteka zakładowa

261 47 28 61 kierownik
261 47 28 62 apteka
261 47 28 63 apteka

Medycyna pracy / lekarz zakładowy

261 47 28 08 gabinet lekarski

Przychodnia

Informacja o pracy Przychodni
67 258 2442 rejestracja -POZ
67 258 2442 rejestracja -gabinety specjalistyczne
261 47 28 35 kierownik przychodni
261 47 28 49 pielęgniarki środowiskowe
261 47 24 39 gabinet lekarski POZ- lek. med. Jan Ciosek
261 47 23 84 gabinet lekarski POZ- lek. med. Wojciech Skierkowski
261 47 29 10 gabinet lekarski POZ
261 47 28 89 gabinet lekarski POZ- lek. med. Leszek Pawlewicz
261 47 29 08 gabinet dzieci chorych poz
261 47 29 04 poradnia alergologiczna
261 47 28 11 poradnia zdrowia .psychicznego
261 47 24 14 poradnia ch.zakaźnych/endokrynologiczna
261 47 28 96 poradnia ginekologiczna
261 47 28 98 poradnia laryngologiczna
261 47 30 44 gabinet lekarski POZ- lek. med. Andrzej Subocz
261 47 28 56 rejestracja dziecięca
261 47 28 58 poradnia okulistyczna
261 47 28 74 poradnia ortopedyczna
261 47 30 43 poradnia chirurgiczna
261 47 28 84 punkt szczepień-dzieci zdrowe
261 47 29 04 gabinet dermatologiczny- lekarz
261 47 29 15 protetyka
261 47 29 13 stomatologia zachowawcza
261 47 24 22 gabinet zabiegowy
EKG

statystyka

261 47 28 34 statystyka
261 47 29 03 statystyka- przychodnia

inne

261 47 28 03 szef logistyki
261 47 28 14 dział zaopatrzenia
261 47 28 12 kierownik działu infrastruktury
261 47 28 27 dział transportu
261 47 28 31 biblioteka
261 47 28 07 płace
261 47 28 06 księgowość
261 47 28 04 księgowość materiałowa
261 47 30 27 Kierownik pionu ekonomiczno-informatycznego
261 47 28 90 portiernia
261 47 28 57 magazyn mundurowy
261 47 29 17 pralnia
261 47 29 01 kuchnia
261 47 30 03 magazyn żywnościowy
261 47 28 21 magazyn gospodarczy
261 47 28 28 dietetyczka
261 47 28 75 sprzęt med.
261 47 30 34 elektrycy
261 47 30 35 hydraulicy- logistyka
261 47 28 85 kierowcy karetek
669005202 prosektorium, Maria Krieger Pracownik Działu Higieny