Psychiatryczny

Psychiatryczny

Kontakt
Sekretarka medyczna (tel./fax): 261473037
Dyżurka pielęgniarek (parter): 261472879
Dyżurka pielęgniarek (1 piętro): 261473045
Dyżurka pielęgniarek (2 piętro) 261473020
Kierownik: 261473035
Pielęgniarka oddziałowa (tel./fax): 261473029
Pokój lekarski: 261472878
Gabinet psychologiczny: 261473046

Dokumenty dla pacjenta

Kadra oddziału

Kierownik oddziału:

lek. spec. psychiatra Marzena Żak

Lekarze:

lek. spec. psychiatra Jarosław Molęda

lek. spec. neurolog Andrzej Chmielecki

lek. spec. psychiatra Agnieszka Molęda

lek. spec. Artur Czamański

lek. med. Magdalena Godlewska

lek. spec. psychiatra Magdalena Knap

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Dorota Chuchro – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent:

mgr Elżbieta Narzyńska – psycholog, doradca systemowy, psychoonkolog, specjalista ds psychotraumatologii

mgr Aleksandra Olędzka – psycholog

mgr Mateusz Molęda – psycholog

Terapeuci zajęciowi: Mariusz Wiącek, Katarzyna Gabrysiak-Akuła

Sekretarka Mirella Gorczyca

Pracownik socjalny – mgr Dorota Kasińska

Charakterystyka oddziału

Oddział Psychiatryczny istnieje od 1980 roku i stanowi część 107 Szpitala Wojskowego. Przed 1980 był to oddział nerwic. Znajduje się w oddzielnym, trzypiętrowym pawilonie na terenie kompleksu szpitalnego, z dużym terenem zieleni dostępnym dla pacjentów. Ściśle współpracujemy z Poradnią Zdrowia Psychicznego, co zapewnia leczącym się pacjentom ciągłość i stałość opieki. Zapewniamy usługi medyczne w systemie całodobowym. Posiadamy 54 łóżka w tym 13 łóżek na odcinku obserwacyjnym. Oferta terapeutyczna obejmuje pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, afektywnymi, leczymy schizofrenię, zespoły abstynencyjne i zaburzenia adaptacyjne. Oddział przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Do oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie aktualnego skierowania, po rozmowie kwalifikacyjnej z ordynatorem oddziału- każdy czwartek godzina 11:00, lub bez skierowania na podstawie weryfikacji przez lekarza psychiatrę w Izbie Przyjęć 107 Szpitala Wojskowego.

Stosowane są nowoczesne metody leczenia. Między innymi korzystamy z doniesień dotyczących nowoczesnej farmakoterapii. Pacjenci mają wpływ na ustalanie harmonogramu zajęć, form spędzania wolnego czasu.

Zatrudniony personel pielęgniarski to wykwalifikowany i doświadczony zespół medyczny, który stale podnosi swoje kwalifikacje .

Psycholodzy pracujący w Oddziale prowadzą działania z zakresu diagnozy i oceny psychologicznej. W trakcie pobytu pacjenci mają możliwość korzystania z psychoterapii indywidualnej, która pozwala na dokonanie zmian w sferze emocji, myśli i zachowań, a w rezultacie na lepsze funkcjonowanie. Dodatkowo w Oddziale prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne – interaktywne spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia podzielone są na 16 bloków tematycznych, dzięki czemu każdy z pacjentów z pewnością znajdzie w nich coś interesującego dla siebie. Ponadto chorzy korzystać mogą z indywidualnie opracowanego treningu funkcji poznawczych. Wszystkie oddziaływania służyć mają poprawie stanu psychicznego oraz wzbudzeniu motywacji do współpracy we własnym leczeniu. W trakcie pobytu pracujemy nad samooceną naszych pacjentów, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom choroby. Jednym z naszych głównych celów jest aktywizacja chorych w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

W oddziale prowadzone są również zajęcia z terapii zajęciowej:

  • terapia zajęciowa grupowa i indywidualna
  • wieczorki integracyjno – terapeutyczne
  • terapia zajęciowa: ludoterapia (zabawy tematyczne, zabawy i gry dydaktyczne), silwoterapia (oddziaływanie pięknem przyrody – terapia przez spacery, wieczorki taneczne, zabawy i gry zespołowe, obserwowanie rezultatów prac pacjentów, np. oglądanie dekoracji oddziału), ergoterapia – terapia przez pracę z wykonywaniem zajęć manualnych (wikliniarstwo, krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, ogrodnictwo)
  • zdobnictwo i dekoratorstwo, dekoracje – okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości, zdobienie różnych przedmiotów, np. ramek, butelek, puszek.
  • terapia ruchem – ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, poranne, spacery na kijkach do nordic walking, gry i zabawy ruchowe
  • biblioterapia – poradnictwo biblioteczne, propozycje do samodzielnego czytania i rozmowa po przeczytaniu
  • filmoterapia – projekcja filmów i dyskusja po niej
  • relaksacja
  • ćwiczenia prostych umiejętności społecznych

Terapia zajęciowa ma na celu: usprawnianie fizyczne poprzez zajęcia ruchowe a następnie kontynuowane w odpowiednio dobrane czynności manualne oraz poprawę stanu psychicznego pacjentów. Osiągana jest w trakcie pracy/ czynności, która odwraca uwagę od problemu i schorzenia oraz usuwa lęk i rozmyślanie nad przyszłością i przeszłością. Praca działa uspokajająco i zmusza do skoncentrowania uwagi na konkretnej czynności i myśleniu o niej. Terapia zajęciowa rozwija poczucie potrzeby pracy, działa mobilizująco oraz uspokajająco.

Galeria zdjęć

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu