banner
Kontakt
Sekretarka medyczna: 261472879 wewn. 4
Dyżurka pielęgniarek: 261472879
Ordynator: 261472878
Pielęgniarka oddziałowa: 261472879
Pokój lekarski: 261472879 wewn. 4
Gabinet psychologiczny: 261472879 wewn. 4

Dokumenty dla pacjenta

 

Kadra oddziału

Kierownik oddziału:

Kierownik-koordynator oddziału- lek. spec. psychiatra Anna Kawa

Lekarze:

lek. spec. psychiatra Monika Petrus

lek. spec. psychiatra Marzena Żak

lek. spec. psychiatra Andrzej Rogusz

lek. med. Przemysław Jastrzębski

lek. spec. psychiatra Artur Czamański

lek. spec. psychiatra Jarosław Molęda

lek. spec. neurolog Andrzej Chmielecki

Pielęgniarka oddziałowa:

Dorota Chuchro

Asystent:

mgr Elżbieta Narzyńska- psycholog, psychoterapeuta, doradca systemowy, psychoonkolog

mgr Anna Lewandowska- psycholog

mgr Agnieszka Szeremeta- terapeuta zajęciowy, socjoterapeuta

Sekretarka– Jolanta Korzeniowska

 

Charakterystyka oddziału

Oddział Psychiatryczny istnieje od 1980 roku i stanowi część 107 Szpitala Wojskowego. Przed 1980 był to oddział nerwic. Znajduje się w oddzielnym, trzypiętrowym pawilonie na terenie kompleksu szpitalnego, z dużym terenem zieleni dostępnym dla pacjentów. Ściśle współpracujemy z Poradnią Zdrowia Psychicznego, co zapewnia leczącym się pacjentom ciągłość i stałość opieki. Zapewniamy usługi medyczne w systemie całodobowym. Posiadamy 44 łóżka w tym 13 łóżek na odcinku obserwacyjnym. Oferta terapeutyczna obejmuje pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, afektywnymi, leczymy schizofrenię, zespoły abstynencyjne i zaburzenia adaptacyjne. Oddział przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Do oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie aktualnego skierowania, po rozmowie kwalifikacyjnej z ordynatorem oddziału- każdy czwartek godzina 11:00, lub bez skierowania na podstawie weryfikacji przez lekarza psychiatrę w Izbie Przyjęć 107 Szpitala Wojskowego.

Stosowane są nowoczesne metody leczenia. Między innymi korzystamy z doniesień dotyczących nowoczesnej farmakoterapii. Pacjenci mają wpływ na ustalanie harmonogramu zajęć, form spędzania wolnego czasu.

Zatrudniony personel pielęgniarski to wykwalifikowany i doświadczony zespół medyczny, który stale podnosi swoje kwalifikacje .

Psycholodzy pracujący w Oddziale prowadzą działania z zakresu diagnozy i oceny psychologicznej. W trakcie pobytu pacjenci mają możliwość korzystania z psychoterapii indywidualnej, która pozwala na dokonanie zmian w sferze emocji, myśli i zachowań, a w rezultacie na lepsze funkcjonowanie. Dodatkowo w Oddziale prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne – interaktywne spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia podzielone są na 16 bloków tematycznych, dzięki czemu każdy z pacjentów z pewnością znajdzie w nich coś interesującego dla siebie. Ponadto chorzy korzystać mogą z indywidualnie opracowanego treningu funkcji poznawczych. Wszystkie oddziaływania służyć mają poprawie stanu psychicznego oraz wzbudzeniu motywacji do współpracy we własnym leczeniu. W trakcie pobytu pracujemy nad samooceną naszych pacjentów, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom choroby. Jednym z naszych głównych celów jest aktywizacja chorych w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

W oddziale prowadzone są również zajęcia z terapii zajęciowej:

  • terapia zajęciowa grupowa i indywidualna
  • wieczorki integracyjno – terapeutyczne
  • terapia zajęciowa: ludoterapia (zabawy tematyczne, zabawy i gry dydaktyczne), silwoterapia (oddziaływanie pięknem przyrody – terapia przez spacery, wieczorki taneczne, zabawy i gry zespołowe, obserwowanie rezultatów prac pacjentów, np. oglądanie dekoracji oddziału), ergoterapia – terapia przez pracę z wykonywaniem zajęć manualnych (wikliniarstwo, krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, ogrodnictwo)
  • zdobnictwo i dekoratorstwo, dekoracje – okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości, zdobienie różnych przedmiotów, np. ramek, butelek, puszek.
  • terapia ruchem – ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, poranne, spacery na kijkach do nordic walking, gry i zabawy ruchowe
  • biblioterapia – poradnictwo biblioteczne, propozycje do samodzielnego czytania i rozmowa po przeczytaniu
  • filmoterapia – projekcja filmów i dyskusja po niej
  • relaksacja
  • ćwiczenia prostych umiejętności społecznych

Terapia zajęciowa ma na celu: usprawnianie fizyczne poprzez zajęcia ruchowe a następnie kontynuowane w odpowiednio dobrane czynności manualne oraz poprawę stanu psychicznego pacjentów. Osiągana jest w trakcie pracy/ czynności, która odwraca uwagę od problemu i schorzenia oraz usuwa lęk i rozmyślanie nad przyszłością i przeszłością. Praca działa uspokajająco i zmusza do skoncentrowania uwagi na konkretnej czynności i myśleniu o niej. Terapia zajęciowa rozwija poczucie potrzeby pracy, działa mobilizująco oraz uspokajająco.

 

Galeria zdjęć