Posted in:Aktualności

W dniu 2.09.2017 r odbyły się w Człopie Dożynki Powiatowo-Gminne.

107 Szpital Wojskowy, aktywnie uczestniczył w uroczystościach „dożynkowych”. Podczas tego wydarzenia pracownicy Szpitala dokonywali pomiarów ciśnienia krwi oraz poziomu cukru. W czasie tej „sobotniej imprezy” dla 78 osób skontrolowano ciśnienie krwi jak również oznaczono „glikemię przygodną”. W przypadku pomiarów ciśnienia krwi u 25 osób stwierdzono wartości nieprawidłowe (32%). Jest to bardzo wysoki wskaźnik, nigdy w dotychczasowych, tego typu akcjach tak wysokiego wskaźnika nie było. Z badanej grupy dwie osoby zostały skierowane do służb ratowniczych po pomoc medyczną. Natomiast w przypadku „glukozy przygodnej” u 6 osób wystąpiły przekroczenia normy. Osoby u których wartości pomiarowe wykazywały przekroczenia normy, otrzymały niezbędne wskazówki co do dalszego sposobu postępowania. Jako działania edukacyjne, dla osób chętnych przekazywane były informacje z zakresu zdrowego stylu życia, wspierane materiałami informacyjnymi.

Szpital to nie tylko medycyna naprawcza, ale również działania szeroko pojętej profilaktyki. Działalność ta realizowana jest w dwóch wymiarach. Poprzez długofalowe programy profilaktyczne zlecane głównie przez NFZ, jak również profilaktyczne akcje wśród społeczności lokalnej. Podejmowane przez Szpital działania edukacyjno- profilaktyczne w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy wskaźników zdrowotnych jak również zmiany postaw co do własnego zdrowia czy choroby. Tego typu inicjatywy stają się zadaniami realizowanymi zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym jak również doskonałym elementem wzajemnej integracji lokalnej.

 

Wałcz, dnia 05.09.2017 r
Krystyna Krogulewska