Posted in:Informacje dla Pacjenta

Szanowni Państwo

Jeżeli korzystaliście z usług medycznych Przychodni 107 Szpitala Wojskowego, uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii na temat poziomu świadczonych usług w anonimowej ankiecie.

Ankieta w trakcie tworzenia.