Wizyta J. Cieszyńskiego

W dniu 15.października 2018 r w naszym Szpitalu odbyła się ważna wizyta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Cieszyński oraz Wicewojewoda Marek Subocz spotkali się z przedstawicielami szpitala.

Nasz gość, Janusz Cieszyński jako Minister nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg.
Minister podczas spotkania poinformował dyrekcję, że nasz szpital został wpisany na pozakonkursową listę na zakup rezonansu magnetycznego ze środków UE.

W swoim wystąpieniu podkreślał wielokrotnie potrzebę wspierania szpitali w zakresie działań inwestycyjnych. Zwracał uwagę na ścisły związek jakości usług medycznych z nowoczesnym zapleczem technicznym.

Wicewojewoda w swoim wystąpieniu również odnosił się do wpływu nowoczesnych technologii dla poziomu świadczonych usług medycznych.

Na zakończenie, Dyrektor Marek Kornet podziękował naszym gościom za podejmowane działania dla rozwoju naszego szpitala.

 

Wałcz, dnia 16.10.2018 r

Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu