Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: referent w Dziale Statystyki Medycznej i Kosztów

aqu

Ogłoszenie

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu ogłasza nabór na stanowisko referent w Dziale Statystyki Medycznej i Kosztów.

Wymagania formalne określone dla stanowiska:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność biegłego pisania i obsługi komputera w zakresie programów biurowych
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy
  na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
 • komunikatywność, obowiązkowość i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista

Zakres głównych obowiązków:

 • ewidencjonowanie danych związanych z leczeniem pacjentów
 • analiza wykonywanych świadczeń
 • obsługa i wykonywanie innych zadań związanych ze sprawozdawczością świadczeń

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik 2015

Aplikacje należy składać do 25 września br. do działu kadr (pokój nr 121) bądź na adres:
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu- Dział Kadr
ul. Kołobrzeska 44,
78-600 Wałcz

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia
 • list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy
  (kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy, itp.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Działem Kadr pod numerem tel. 261-47-28-23.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu