Podziękowanie dla współpracowników

„Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa przeobrażają i wzbogacają świat”
Antoine de Saint- Exupery

Drodzy moi Współpracownicy

Dwadzieścia pięć lat temu moje życie zawodowe związane zostało ze 107 Szpitalem Wojskowym. Różne role, przyszło mi tutaj pełnić. Obejmując stanowisko dyrektora, pięć lat temu, miałem świadomość, że będę musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Te pięć lat, to czas wielkich zmian
w naszym szpitalu. Bardzo trudny okres. Wymagał on od Was, szczególnego zaangażowania i ciężkiej pracy. To dzięki Wam te zaplanowane, ogromne wyzwania inwestycyjne jak i organizacyjne, mogły zostać zrealizowane. Bez Waszego udziału nie byłoby to możliwe. Zawsze miałem przekonanie, że najważniejszą wartością Firmy są ludzie. Tą zasadą starałem się kierować przez cały ten czas. Podejmowane przeze mnie działania, zmierzały do poprawy warunków pracy personelu jak i tego, by pacjent w naszym szpitalu czuł się bezpiecznie. Inicjowane przez Was pomysły, na rzecz poprawy jakości opieki medycznej w naszym szpitalu, starałem się wspierać jak również współuczestniczyć.

Praca z Wami była dla mnie wielką przyjemnością i pozostanie na zawsze w mojej pamięci.

Dziękuję za wszystkie wspólne chwile zarówno te radosne jak i te trudne.

Życzę Wam wszystkiego dobrego
Marek Kornet

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu