Święto pielęgniarek 2011

IMG

W dniu 12 maja br z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, z inicjatywy pielęgniarki Haliny Kuch odbyła się impreza w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na uroczystość zaproszone zostały pielęgniarki i położne z całego powiatu również te na emeryturach.

Na to spotkanie zostały zaproszone władze samorządowe, władze miasta i gmin powiatu wałeckiego jak również dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie powiatu. Referaty okolicznościowe wygłosiły: Urszula Dźwigała, Elżbieta Sobolewska, Edyta Chołubowska.

Zaproszeni goście mieli możliwość wyrażenia własnych przemyśleń na temat pracy pielęgniarki i położnej. Były również podziękowania ze strony gości zaproszonych jak również nagrody dla wyróżnionych pielęgniarek i położnych.

W imieniu starosty, wicestarosta Jerzy Goszczyński wręczył nagrody dla Wiesławy Poszepczyńskiej, Danuty Albrecht, Danuty Kądzieli, Elżbiety Wieczorek, Krystyny Marcinkowskiej oraz Ireny Szyliniec. Natomiast burmistrz Zdzisław Tuderek wraz ze swoim zastępcą Maciejem Zarębą uhonorowali Bronisławę Głuszkowską, Irenę Cieślę, Ewę Wróbel, Teresę Foryś, Zofię Saską i Urszulę Dźwigałę.

W imieniu wójta Piotra Świderskiego nagrody pielęgniarkom i położnym wręczyli sekretarz gminy Krystyna Światowa i przewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski. Podziękowania otrzymały Barbara Łaska, Teresa Mierzwa, Teresa Szymczak, Anna Kossakowska i Ewa Pracuk.

W imieniu burmistrza Tuczna Krzysztofa Hary, nagrody wręczono Iwonie Malik, Bożenie Kowalisko, Mirosławie Molińskiej i Halinie Orzechowskiej wręczyła jego zastępczyni Elżbieta Pawlak.

Ciepłe słowa o pracy pielęgniarek i położnych były również od naszego dyrektora Janusza Napiórkowskiego. Dyrektor przekazał również podziękowania i życzenia od szefa inspektoratu wojskowej służby zdrowia. Wyróżnił Danutę Sokołowską oraz Lidię Michalak.

W opinii dyrektora nie ma tak dobrej, etycznej i profesjonalnej grupy zawodowej w szpitalach, jaką są pielęgniarki i położne.

Dyrektor Napiórkowski podkreślił również fakt zauważalny przez niego ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne, stwierdził że miło by mu było gdyby mógł z tego względu wyróżniać finansowo.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości otrzymaliśmy przepiękny prezent w postaci koncertu chóru Zespołu Kolegiów Nauczycielskich pod dyrekcją Małgorzaty Izban.

Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, czego dowodem są zdjęcia z tej imprezy.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu