Szpitalne inwestycje 2018

Od kilku lat na terenie naszego szpitala prowadzone są działania modernizacyjne i prace remontowo- budowlane. W tym roku prowadzone są cztery duże inwestycje budowlane.

1. Nowe lądowisko dla śmigłowców budowane ze środków UE oraz MON. Przedsięwzięcie warte około 1,6 miliona złotych

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym szpitala, na potrzeby laboratorium oraz higieny szpitalnej. Wartość prac remontowo – budowlanych to kwota około 2,8 miliona złotych. Środki finansowe na ten cel pozyskane z MON.

3. Remont i modernizacja oddziału psychiatrycznego. Inwestycja finansowana w znacznym zakresie ze środków MON. Przedsięwzięcie warte około 2,8 miliona złotych

4. Termomodernizacja budynku przychodni. Koszt tego zadania to kwota około 1,5 miliona złotych

Wałcz, dnia 27.08.2018 r.
Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu