Zmiany kadrowe w szpitalu

Od 5- go lutego 2018 roku funkcję z-cy dyrektora ds.ekonomicznych/ głównego księgowego pełni Jarosław Narloch.

Z wykształcenia jest ekonomistą. W 1991 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, o specjalności finanse i rachunkowość. Jest również absolwentem Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie- administracja gospodarcza, oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z zakresu zarządzania w służbie zdrowia.

Z Wałczem związany był zawodowo w latach 1992-2004. Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania szpitalnymi finansami. W latach 2004-2018 pracował w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie. Pracował w komórkach organizacyjnych szpitala związanych z księgowością oraz administracją w zakresie zarządzania. Pasją naszego nowego kolegi jest sport (biega w Maratonach) i muzyka.

Życzymy powodzenia we wszystkich sferach życia.

Wałcz, 07.03.2018 r
Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu